Μουφες

SKU
HTR 14-MOYFES
Στοιχεία Ομαδοποιημένου Προϊόντος
Όνομα Προϊόντος ΤΜΧ
Female Ducting Joiner 100mm
1,80 €
Female Ducting Joiner 125mm
2,10 €
Female Ducting Joiner 150mm
2,60 €
Female Ducting Joiner 200mm
3,50 €
Female Ducting Joiner 250mm
3,60 €
Female Ducting Joiner 315mm
4,80 €
Male Ducting Joiner 100mm
4,30 €
Male Ducting Joiner 125mm
5,51 €
Male Ducting Joiner 250mm
5,29 €
Male Ducting Joiner 315mm
8,00 €
Male Ducting Joiner 150mm
6,30 €
Male Ducting Joiner 200mm
3,00 €
Περιγραφή
Μεταλλικές μούφες Outer V.