X

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία για τους πελάτες μας. Συνεχίζοντας την πλοήγηση αποδέχεστε τα cookies της ιστοσελίδας μας.

Πολιτική Απορρήτου
Αποδοχή και Κλείσιμο

 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλωσορίσατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα Grow Academy. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Grow Academy αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας CROPSCIENCE P.C.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους επισκέπτες του ιστοτόπου:

Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

"CROPSCIENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ",

δ.τ. "CROPSCIENCE P.C."
Μαυρομιχάλη 11, 106 79 Αθήνα, Αττική
ΑΦΜ: 800595588
ΔΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 131348901000

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Κεντρικό κατάστημα: 2103623427 - 2103616729

Αποθήκη: 2105595689

Email: info@growacademy.eu


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η CropScience διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του ιστοτόπου ηλεκτρονικού εμπορίου growacademy.eu (στο εξής: Ο Ιστότοπος) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο (στο εξής: ο Πελάτης). Η "CropScience " δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοτόπους τρίτων (links). Η παροχή των links από την CropScience δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης, η CropScience δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοτόπων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τους ιστοτόπους τρίτων με αποκλειστική ευθύνη τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση του Ιστοτόπου είναι ακριβείς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της CropScience ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η CropScience ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του Ιστοτόπου ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η "CropScience" αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης του Ιστοτόπου εκτός ρητών εξαιρέσεων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97 και υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού ΕΕ (2016/679) , αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την CropScience επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα του πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την CropScience για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την CropScience επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και σύμφωνα πάντα με την κείμενη Νομοθεσία έχει τα εξής δικαιώματα:

α) πρόσβαση στα δεδομένα, β) διόρθωση των δεδομένων, γ) διαγραφή των δεδομένων, δ) περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων, ε) εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων, στ) μεταφορά των προσωπικών δεδομένων και ζ) δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης του. Για τυχόν άσκηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Μανώλη Σκαραντάβο +302103623427, manolis@growacademy.eu .


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω του Ιστοτόπου χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.Tο growacademy.eu διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό προστασίας του ομίλου Comodo, αναγνωρισμένου ως κορυφαίου στον τομέα της ασφάλειας των συναλλαγών.

 TERMS AND CONDITIONS

Welcome to Grow Academy e-shop. This website is property of Cropscience PC

We ask you to read carefully the following terms and conditions that define the rights and responsibilities of our company towards our website's visitors.

The name of our company is "CROPSCIENCE PC" and the commercial title is "CROPSCIENCE PC"

Our location is at Mavromihali 11 street, 10679, Athens, Attica, Greece
Greek VAT: 800595588
Tax Office: Α’ Athens
Registration Number: 131348901000

Telephone Numbers:

Central Store (Athens): +302103623427 / +302103616729

Warehouse: +302105595689

Email: info@growacademy.eu


CONTENT

CropScience PC retains the right to change the content of growacademy.eu e-shop at any given time with no warning.

The validation of any technical information and product suitability ordered from our e-shop is sole responsibility of the client using our e-shop. Cropscience PC will not be held accountable for any incompatibility of products ordered from our e-shop with other products in the client's possesion

LINKS TO THIRD PARTY WEBSITES

Our e-shop may contain links to third party websites. The provision of these links by Cropscience does not translate to Cropscience approving the content of these thord party websitew. Furthermore, Cropscience will not be held accountable regarding the availability or the content of these third party websites or for any damage or injury resulting from the use of their content. The links are provided for our visitors facilitation. Our clients visit these third party websites under their own responsibility.

CLIENT ACCEPTANCE

Clients accept that all information provided by them while using our e-shop are true and accurate. Clients bear the responsibility to reimburse any damage taken by Cropscience or its subsidiary companies due to usage of the client's account on our e-shop by unauthorized people.


LIMITATION OF LIABILITY

Cropscience will not be held accountable for any damage, direct, indirect, positive or additive that can occure due to lack of ability in using our e-shop or due to errors, interruptions, defects or delays in the operation of the website.

WRONG PRODUCT PRICE

Our company will not be held accountable for any technical, typographical or spelling mistakes in product prices and product attributes. If you happen to notice an unusually low priced product, with no comment justifying it, please contact us before ordering.

COPYRIGHT

Cropscience is the sole and only holder of copyrights for the content and structure of the website - unless explicitly stated.

PERSONAL DATA

Our clients personal data are used accordingly to greek law 2472/97 exclusively for preparing and fulfilling their orders, providing personilized services and producing and analyzingstatstical data. These data will never be trasfered to third parties, except from third party marketing companies contracted by Cropscience with the sole purpose of offering our clients personalized offers and marketing material. With this disclaimer our clients accept the collection and process of their personal data by Cropscience for reasons of order preparation and fulfillment, the offer or personalized services, the production of statistical data and the transfer of his personal data to contracted marketing companies that will send them personalized offers and marketing material. Our clients have the right of access to every bit of personal information provided to us (Right of Access, Greek Law 12 2472/97) and to state any objection regarding the process of his personal data (Right to Objection Greek Law 13 2472/97). To excersise your Right to Objection regarding the collection and process of your personal data please contact mr Manolis Skarantavos , +302103623427, manolis@growacademy.eu

SECURITY

To protect the data transfered throughout our e-shop we use SSL software (Secure Sockets Layer). SSL is a communication protocol that encrypts the communication between your workstation and the e-shop server. This encryption is extremely strong and is considered to be practically inviolable. Our e-shop uses a digital SSL certificate by GeoTrust, recognized as a leader in secure transactions.